Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Breadcrumb

Πρόγραμμα

Στο σύλλογο λειτουργούν τα πιο κάτω τμήματα:

Μ:Mini Junior
J:Junior
B:Παίδων-Κορασίδων Β’
G:Αγωνιστικό Τμήμα

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη

Παρασκευή

  Τμήμα M

 

ώρα 17:30-18:30

Τμήμα M

 

 ώρα 17:30-18:30

  Τμήμα M

 

 ώρα 17:30-18:30

Τμήμα J               ώρα 18:30-19:30 Τμήμα J            ώρα 18:30-19:30 Τμήμα J             ώρα 18:30-19:30 Τμήμα J             ώρα 18:30-19:30 Τμήμα J             ώρα 18:30-19:30
Τμήμα B                 ώρα 19:30-20:30 Τμήμα B           ώρα 19:30-20:30 Τμήμα B            ώρα 19:30-20:30 Τμήμα B            ώρα 19:30-20:30 Τμήμα B           ώρα 19:30-20:30
Τμήμα G              ώρα 20:30-21:30 Τμήμα G        ώρα 20:30-21:30 Τμήμα G         ώρα 20:30-21:30 Τμήμα G          ώρα 20:30-21:30 Τμήμα G            ώρα 20:30-21:30